Introduction to the Special Issue: Islamic Public Administration: First Explorations in the former Second World (and other Regions)

Abdillah Noh, Wolfgang Drechsler, Rustamjon Urinboyev

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

790 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat