Introduction:Film and History in the Twenty-First Century

Erik Hedling, Mats Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Film and history, interdisciplinarity. Introduction to a special feature issue
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)11-12
TidskriftScandia
Volym76
Nummer2
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Introduction:Film and History in the Twenty-First Century”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här