Introduktion - Fyra aktuella frågor. Språket, aktivismen, korruptionen och "splittringen"

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPopulärvetenskap

437 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

10TAL nr 17/18 Ukraina är en unik intro­duk­tion till sam­tida ukrainsk lit­te­ra­tur, konst och kul­tur­de­batt. Vi pre­sen­te­rar 25 ukrainska för­fat­tare, över­sät­tare och konst­nä­rer, som alla på ett eller annat sätt för­hål­ler sig till kri­get, inva­sio­nen och lit­te­ra­tu­rens roll i dagens Ukraina. 10TALs num­mer är det första någon­sin som helt foku­se­rar på Ukrainas sam­tida lit­te­ra­tur och kultur.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikation10-TAL Ukraina
Undertitel på värdpublikationVärldsunikt dubbelnummer om Ukraina
UtgivningsortStockholm
Förlag10tal
Volymnr 17/18
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
  • Litteraturvetenskap
  • Historia

Citera det här