Inventering av åkerogräs i Blekinge 2006.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Naturvårdsverket fastställde 2006-12-21 ett åtgärdsprogram för hotade åkerogräs (Kloth 2007). Där rekommenderas att de rödlistade arterna inventeras i varje län, att deras status bedöms och att förslag ges till åkrar där arterna aktivt kan vidmakthållas (s.k. allmogeåkrar).
Originalspråksvenska
FörlagLänsstyrelsen Blekinge län
Antal sidor30
Volym2010:04
StatusPublished - 2010

Publikationsserier

NamnRapporter Länsstyrelsen Blekinge län
Volym2010:04
ISSN (tryckt)1651-8527

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här