Inventering av kärlväxter i Stora Sjöfallets lågland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

I slutet av juli har en grupp botaniker inventerat kärlväxter i låglandet i Stora Sjöfallets nationalpark. Syftet med inventeringen var att samla in kunskap till Svenska Botaniska Föreningens kärlväxtatlas.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)215-219
TidskriftSvensk Botanisk Tidskrift
Volym115
Utgåva4
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här