Investigating the Onset of Strain Localization Within Anisotropic Shale Using Digital Volume Correlation of Time-Resolved X-Ray Microtomography Images

Jessica McBeck, Maya Kobchenko, Stephen A. Hall, Erika Tudisco, Benoit Cordonnier, Paul Meakin, François Renard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigating the Onset of Strain Localization Within Anisotropic Shale Using Digital Volume Correlation of Time-Resolved X-Ray Microtomography Images”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi