Investigation of a two-equation turbulent heat transfer model applied to ducts

Masoud Rokni, Bengt Sundén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigation of a two-equation turbulent heat transfer model applied to ducts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap