Investigation of blood perfusion by laser speckle contrast imaging in stretched and rotated skin flaps in a porcine model

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat