Investigation of Fuel and Load Flexibility in a SGT-600/700/800 Burner Under Atmospheric Pressure Conditions Using High-Speed OH-Plif and OH Chemiluminescence Imaging

Arman Ahamed Subash, Haisol Kim, Sven-Inge Möller, Mattias Richter, Christian Brackmann, Marcus Aldén, Andreas Lantz, Annika Lindholm, Jenny Larfeldt, Daniel Lörstad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigation of Fuel and Load Flexibility in a SGT-600/700/800 Burner Under Atmospheric Pressure Conditions Using High-Speed OH-Plif and OH Chemiluminescence Imaging”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap