Investigation of non-reflective boundary conditions for computational aeroacoustics

Mirela Caraeni, Laszlo Fuchs

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1932-1940
TidskriftAIAA Journal
Volym44
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Strömningsmekanik och akustik

Citera det här