Investigation on Resource-Efficient Aluminium Recycling – A State of the Art Review

Christina Windmark, Lucia Lattanzi, André Månberger, Anders E. W. Jarfors

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigation on Resource-Efficient Aluminium Recycling – A State of the Art Review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap