Investigation on the thermal-hydraulic performance in a PCHE with airfoil fins for supercritical LNG near the pseudo-critical temperature under the rolling condition

Linghong Tang, Zhen Cao, Jie Pan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigation on the thermal-hydraulic performance in a PCHE with airfoil fins for supercritical LNG near the pseudo-critical temperature under the rolling condition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap