Investment shocks and inequality dynamics

Gunes Gokmen, Annaig Morin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investment shocks and inequality dynamics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi