Invisible and Ignored: The Archaeology of Nineteenth-Century Subalterns in Sweden

Bidragets titel på inmatningsspråk: Osynliga och ignorerade. Arkeologi om 1800-talets obesuttna i Sverige

Martin Hansson, Pia Nilsson, Eva Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Osynliga och ignorerade. Arkeologi om 1800-talets obesuttna i Sverige: The Archaeology of Nineteenth-Century Subalterns in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap