Invisible and Ignored: The Archaeology of Nineteenth-Century Subalterns in Sweden

Bidragets titel på inmatningsspråk: Osynliga och ignorerade. Arkeologi om 1800-talets obesuttna i Sverige

Martin Hansson, Pia Nilsson, Eva Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
Filter
Avslutade

Sökresultat