Involvement of the CD1d-Natural killer T cell pathway in neointima formation after vascular injury

Åsa Ström, Maria Wigren, Anna Hultgårdh, Amit Saxena, Maria Gomez, Susanna Cardell, Gunilla Nordin Fredrikson, Jan Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat