Operando Gas Imaging in Heterogeneous Catalysis

Jianfeng Zhou

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

196 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Operando Gas Imaging in Heterogeneous Catalysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap