Irish GDP between the Famine and the First World War: estimates based on a dynamic factor model

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Irish GDP between the Famine and the First World War: estimates based on a dynamic factor model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Konst och humaniora