Iron Age migration on the island of Öland : Apportionment of strontium by means of Bayesian mixing analysis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Iron Age migration on the island of Öland : Apportionment of strontium by means of Bayesian mixing analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap