Irregularity and lack of p waves in short tachycardia episodes predict atrial fibrillation and ischemic stroke

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Irregularity and lack of p waves in short tachycardia episodes predict atrial fibrillation and ischemic stroke”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap