Is a hollow centralizer necessary when using a polished, tapered, cemented femoral stem? A randomized, controlled RSA study of 60 hips with 10 years of follow-up

Erik Weber, Christer Olsson, Uldis Kesteris, Gunnar Flivik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is a hollow centralizer necessary when using a polished, tapered, cemented femoral stem? A randomized, controlled RSA study of 60 hips with 10 years of follow-up”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap