Is age at implant the only factor that counts? The influence of working memory on lexical and grammatical development in children with cochlear implants.

Ursula Willstedt-Svensson, Anders Löfqvist, Bengt Almqvist, Birgitta Sahlén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

68 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)506-515
TidskriftInternational Journal of Audiology
Volym43
Utgåva9
DOI
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Citera det här