Is agile the latest management fad? A review of success factors of agile transformations

Dag Naslund, Rahul Kale

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is agile the latest management fad? A review of success factors of agile transformations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi