Is climate morality the answer? Preconditions affecting the motivation to decrease private car use

Alfred Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is climate morality the answer? Preconditions affecting the motivation to decrease private car use”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap