Is Cloud RAN a Feasible Option for Industrial Communication Network?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is Cloud RAN a Feasible Option for Industrial Communication Network?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap