Is density functional theory accurate for lytic polysaccharide monooxygenase enzymes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is density functional theory accurate for lytic polysaccharide monooxygenase enzymes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar