Is egocentric bias evidence for Simulation theory?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftEuropean Society for Philosophy and Psychology, Geneva.
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Filosofi

Citera det här