Is p-phenylenediamine (PPD) a better marker of contact allergy to PPD-based hair dyes than its salt PPD dihydrochloride?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)59-61
Antal sidor3
TidskriftContact Dermatitis
Volym75
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2016 juli 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Citera det här