Is Phosphorus Hesperus?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 !!Citations (SciVal)
100 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

It is argued that philosophers who adopt the perdurance theory of persistence and who subscribe to the principle of Unrestricted Mereological Composition (UMC) are in a position to regard "Phosphorus is Hesperus'' as false.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)101-102
TidskriftAxiomathes
Volym19
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Is Phosphorus Hesperus?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här