Is protease activity involved in fast axonal transport?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is protease activity involved in fast axonal transport?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap