Is seeing just believing? Measurement properties of visual assessment of Postural Orientation Errors (POEs) in people with anterior cruciate ligament injury

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

548 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is seeing just believing? Measurement properties of visual assessment of Postural Orientation Errors (POEs) in people with anterior cruciate ligament injury”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap