Is shortening of telomeres the missing link between aging and the Type 2 Diabetes epidemic?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)634-636
TidskriftAging clinical and experimental research
Volym2
Utgåva10
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Citera det här