Is Swollen to Tender Joint Count Ratio a New and Useful Clinical Marker for Biologic Drug Response in Rheumatoid Arthritis? Results From a Swedish Cohort

Lars Erik Kristensen, Henning Bliddal, Robin Christensen, Johan Karlsson, Anders Gülfe, Tore Saxne, Pierre Geborek

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is Swollen to Tender Joint Count Ratio a New and Useful Clinical Marker for Biologic Drug Response in Rheumatoid Arthritis? Results From a Swedish Cohort”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap