Is the association between physical activity and healthcare utilization affected by self-rated health and socio-economic factors?

Patricia Rocca, Anders Beckman, Eva Ekvall-Hansson, Henrik Ohlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)
303 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Physical activity and healthcare utilization has negative association. However, there appears to be limited knowledge of how this association is affected by self-rated health (SRH) and socio-economic status (SES). Therefore, the aim of this study was to examine the association between leisure-time physical activity (LTPA) and healthcare utilization, and investigate how SRH, gender, age and SES affected this association.
Originalspråkengelska
Artikelnummer737
TidskriftBMC Public Health
Volym15
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Is the association between physical activity and healthcare utilization affected by self-rated health and socio-economic factors?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här