Islamic legal culture in Uzbekistan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

93 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Islamic legal culture in Uzbekistan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences