Islet cell antibodies (ICA) identify autoimmunity in children with new onset diabetes mellitus negative for other islet cell antibodies.

Cecilia K Andersson, Martin Kolmodin, Sten Ivarsson, Annelie Carlsson, Gun Forsander, Bengt Lindblad, Johnny Ludvigsson, Ingrid Kockum, Claude Marcus, Ulf Samuelsson, Eva Ortqvist, Åke Lernmark, Helena Larsson, Carina Törn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The aim of this study was to explore whether islet cell antibodies (ICA) could be identified in children with newly onset diabetes mellitus but negative for autoantibodies against glutamic acid decarboxylase (GADA), islet antigen-2 (IA-2A), insulin (IAA), or any of the three variants with arginine (R), tryptophan (W), or glutamine (Q) at position 325 of the zinc transporter 8 (ZnT8A).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)336-344
TidskriftPediatric Diabetes
Volym15
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes
  • Pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Islet cell antibodies (ICA) identify autoimmunity in children with new onset diabetes mellitus negative for other islet cell antibodies.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här