Isolated glycerol kinase deficiency and fanconi anemia [1]

D. R. Sjarif, T. Révész, T. J. de Koning, M. Duran, F. A. Beemer, B. T. Poll-The

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)159-160
Antal sidor2
TidskriftAmerican Journal of Medical Genetics
Volym99
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2001 mars 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Citera det här