Isolated myelosarcoma is characterized by recurrent NFE2 mutations and concurrent preleukemic clones in the bone marrow

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

12 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)577-581
Antal sidor5
TidskriftBlood
Volym131
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2018 feb

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Citera det här