Isolation of Circulating Tumor Cells with Acoustophoresis: Towards a biomarker assay for prostate cancer

Eva Undvall

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

231 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Isolation of Circulating Tumor Cells with Acoustophoresis: Towards a biomarker assay for prostate cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi