Isolation of Circulating Tumor Cells with Acoustophoresis: Towards a biomarker assay for prostate cancer

Eva Undvall

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

229 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat