Isolation of Circulating Tumor Cells with Acoustophoresis: Towards a biomarker assay for prostate cancer

Eva Undvall

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

313 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat