Isolation of the paired gene of Drosophila and its spatial expression during early embryogenesis

François Kilchherr, Stefan Baumgartner, Daniel Bopp, Erich Frei, Markus Noll

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We have cloned the paired gene of Drosophila melanogaster, a pair-rule gene required for the establishment of proper segmentation. The transcriptional pattern in young embryos shows developmental polarities along the antero-posterior and dorso-ventral axes. Transcripts, initially expressed with a double-segment periodicity, switch to a single-segment repeat during syncytial blastoderm.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)493-499
TidskriftNature
Volym321
Utgåva6069
DOI
StatusPublished - 1986 dec. 1
Externt publiceradJa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Isolation of the paired gene of Drosophila and its spatial expression during early embryogenesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här