Isoprenoid emission response to changing light conditions of English oak, European beech and Norway spruce

Ylva Van Meeningen, Guy Schurgers, Riikka Rinnan, Thomas Holst

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Isoprenoid emission response to changing light conditions of English oak, European beech and Norway spruce”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap