Isoprenoid emission response to changing light conditions of English oak, European beech and Norway spruce

Ylva Van Meeningen, Guy Schurgers, Riikka Rinnan, Thomas Holst

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Avslutade

Sökresultat