IT potentialen hos haptik: Känsel ger tillgänglighet för människor med funktionshinder

Calle Sjöström

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

53 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Idag är datorer viktiga verktyg för blinda personer men används mest som text maskiner. Den omfattande användningen av Internet som informationskanal har lett till en smärre revolution för synskadade personer genom att ge dem tillgång till information som
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här