It takes two to tango – making way for relevant research support services at Lund University Libraries (LUB)

Hanna Voog, Gunilla Wiklund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

55 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I artikeln presenteras ett projekt om forskares behov av stöd, genomfört 2012, inom biblioteksnätverket Lunds universitets bibliotek (LUB). Projektet består av a) en litteraturöversikt med fokus på definitioner av och exempel på forskarstöd samt vilka behov och erfarenheter forskare själva har av forskarstöd, b) en enkätundersökning av befintlig forskarservice från biblioteken inom (LUB), ett decentraliserat biblioteksnätverk, samt c) fokusgruppsintervjuer med forskare från olika fakulteter med fokus på hur forskarna själva upplever sin forskningsprocess och vilka hinder de stöter på. Alla tre delarna utgår från en schematisk modell av forskningsprocessen som är uppdelad i delarna: Starta en forskningsuppgift, Insamling, Bearbeta/analysera/skriva samt Tillgängliggöra resultat och grunddata. Ett av huvudresultaten är att forskarservice måste bygga på tillgänglighet, närhet och synlighet i förhållande till forskarna.
Originalspråkengelska
TidskriftScieCom Info
Volym9
Nummer1
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”It takes two to tango – making way for relevant research support services at Lund University Libraries (LUB)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här