‘It’s complicated’: Professional opacity, duality, and ambiguity—A response to Noordegraaf (2020)

Johan Alvehus, Netta Avnoon, Amalya L. Oliver

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

48 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)200-213
TidskriftJournal of Professions and Organization
Volym8
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här