"It's Like Piecing Together Small Pieces of a Puzzle". Difficulties in Reporting Abuse and Neglect of Disabled Children to the Social Services

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)
314 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”"It's Like Piecing Together Small Pieces of a Puzzle". Difficulties in Reporting Abuse and Neglect of Disabled Children to the Social Services”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap