It's Our Time to 'Chop': Do Elections in Africa Feed Neopatrimonialism rather than Counter-Act it?

Staffan I Lindberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”It's Our Time to 'Chop': Do Elections in Africa Feed Neopatrimonialism rather than Counter-Act it?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap