Ivacaftor therapy post myocardial infarction augments systemic inflammation and evokes contrasting effects with respect to tissue inflammation in brain and lung

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ivacaftor therapy post myocardial infarction augments systemic inflammation and evokes contrasting effects with respect to tissue inflammation in brain and lung”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.